När familjen behöver juridisk rådgivning och hjälp

Ibland händer det att familjen har behov av hjälp och rådgivning från en jurist. Det kan handla om allt från arvstvister och bodelning, något som en familjejurist kan hjälpa till med.

Det här kan en familjejurist hjälpa till med

Det finns några olika områden som hör till det som en familjejurist är expert på. Något av det vanligaste som en familjejurist hjälper till med är bodelning. En bodelning sker när två sammanboende partners väljer att separera och då behöver juridisk hjälp med att dela upp bohaget på korrekt sätt. Att ta hjälp till det här kan vara värt det för att kunna ha en fungerande vänskapsrelation efteråt, om man exempelvis har barn ihop.

En familjejurist kan även ge rådgivning och hjälp vid en upplösning av ett parförhållande, där det uppstår problem eller osämja vid en skilsmässa.

Om en anhörig avlider

Ett annat vanligt område där en familjejurist ger juridisk hjälp är i frågor om arvsrätt. Det kan handla om vem som ska ärva en avliden och vem som har rätt att ärva vad.

En jurist kan även ge rådgivning kring barnfrågor som rör exempelvis vårdnadshavare och adoption. För att hitta en jurist klicka dig vidare här och läs mer om på vilka sätt du och din familj kan få hjälp.